Gasflowmeters

Binder Engineering NV heeft een lange geschiedenis als het gaat om het nauwkeurig meten van technische gassen. Onze grote meerwaarde is het feit dat we een eigen laboratorium CAMASS© hebben waar we calibraties kunnen doen met hoogwaardig geijkte meetapparatuur. Met speciale nagebouwde leiding configuraties kunnen we zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid de flowmeters calibreren.