Tankveiligheid


De gesloten opslagtank dient tegen over-en onderdruk beveiligd te worden ten gevolge van opwarming of afkoeling in de dampruimte en /of niveau verandering in de tank. Hiervoor zijn binnen ons leveringsprogramma vele variaties over-onderdrukkleppen mogelijk. Daarnaast is “blanketing” een stikstof deken boven het opgeslagen product een toepassing ter beveiliging van explosiegevaar.
“Blanketing” wordt daarnaast ook toegepast ter bescherming van het product reageren met de omgevingslucht.